Statoil fullfører leteprogrammet for Hoop-området for 2014

august 7, 2014, 09:46 CEST
Bilde

Kart over Hoop-området.


I sommer boret Statoil tre letebrønner i Hoop-området i Barentshavet: Apollo og Atlantis i PL615 og Mercury i PL614. Dette var de første brønnene med Statoil som operatør i Hoop-området. Statoil er partner i oljefunnene Wisting Central og Hanssen med OMV som operatør i nabolisensen PL537, som åpnet en ny oljeprovins i Hoop-området.

Dessverre resulterte ikke de tre Statoil-opererte brønnene som ble boret i sommer i kommersielle funn. I Apollo ble et godt reservoar påvist, men ingen hydrokarboner. Atlantis og Mercury resulterte i to små gassfunn.

– Vi er naturligvis skuffet over resultatene av sommerens borekampanje i Hoop-området, sier Irene Rummelhoff, Statoils letedirektør for norsk sokkel. 

Bilde

Irene Rummelhoff, Statoils letedirektør for norsk sokkel. (Foto: Harald Pettersen)

– Det er imidlertid viktig å forstå at Hoop er et uutforsket område på mer enn 15.000 kvadratkilometer der kun seks brønner er fullført hittil. Vi har ikke alle svarene om undergrunnen ennå. Ikke-kommersielle funn og tørre brønner er en del av gamet når vi leter i uutforskede områder. De gir viktige kunnskaper om området, legger hun til.

Statoil utformet letekampanjen for Hoop for å få mest mulig kunnskaper om området. Prospektene som ble valgt for kampanjen testet ulike letemodeller i ulike geologiske områder og på forskjellige dyp. 

– Vi skal nå analysere dataene vi har samlet inn i brønnene og legge inn dette i undergrunnsmodellene våre, sier Rummelhoff.

– Vi har fått bekreftet et fungerende petroleumssystem i Hoop, men må arbeide videre for å forstå migrasjonen og hvor oljen har samlet seg. Vi vet av erfaring at å lete etter hydrokarboner i Barentshavet tar tid og krever utholdenhet, sier hun.

Se pressemelding fra Oljedirektoratet for ytterligere informasjon om resultatene av Mercury, letebrønn 7324/9-1.