Kontrakt for integrerte boretjenester til Schlumberger Norge

august 8, 2014, 09:02 CEST
Kontrakten trer i kraft 1. september 2014, og har en verdi på 1,15 milliarder kroner. Den har i utgangspunktet en varighet på to år. Kontrakten inneholder også tre opsjoner, hver for to år.

Kontrakten vil sysselsette om lag 350 personer i Schlumberger Norge de neste to årene. 

Avtalen dekker leveranse av retningsboring, måling under boring (MWD), logging under boring (LWD) og slamloggingstjenester. I tillegg skal Schlumberger Norge levere dataoverføring i sanntid, integrerte operasjoner/støtte fra land, boreoptimalisering og boreutstyr.  

Schlumberger Norge har levert disse tjenestene de siste årene, og har omfattende driftserfaring fra de aktuelle lisensene og leting på norsk sokkel.  

– Kontrakten sikrer leveranse av tjenester og dyktig personell, som gir kostnadseffektive operasjoner gjennom standardisering og fokus på kvalitet både for verktøy og tjenester. Dette bidrar til Statoils satsingsområde, sikker og effektiv boring, sier Geir Tungesvik, direktør (SVP) for boring og brønn i Statoil.

Kontraktsmodellen sikrer tilgang til viktige boreteknologier, samt til tverrfaglige arbeidsprosesser. Kontinuerlig samarbeid mellom Statoil og Schlumberger Norge vil være avgjørende for å utnytte Schlumberger Norges tekniske og driftsmessige ekspertise fullt ut.  

Schlumberger Norge er tildelt kontrakten fordi de har levert det beste kombinerte anbudet, faglig og kommersielt.   

– Statoil er fornøyd med at Schlumberger Norge gjennom denne avtalen har svart positivt på bransjens behov for effektivisering og kostnadsreduksjon, sier Terje Rognan, direktør (VP) for anskaffelser i boring og brønn.