Meldepliktig handel  

august 18, 2014, 08:35 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 172,63 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 9 322 907 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.