Meldepliktig handel  

august 19, 2014, 14:46 CEST

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 9 026 025 aksjer.

Opplysningene ovenfor er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12.