Skip to Content
no

Vurderer muligheter i Nicaragua

september 11, 2014, 15:05 CEST

Konsortiet (Statoil og Petronic) har også sendt en forespørsel til den nicaraguanske energi- og gruveministeren (MEM) for å be om å få starte eksklusive forhandlinger om konsesjoner utenfor landets stillehavskyst. Denne forespørselen er fortsatt under behandling hos MEM. Dette er en tidlig fase, men et første skritt mot mulige leteaktiviteter utenfor kysten av Nicaragua. 

Uavhengig av dette har Geoex International også undertegnet en samarbeidsavtale med Petronic, med intensjon om å gjennomføre en 2D seismisk undersøkelse utenfor stillehavskysten i Nicaragua. I motsetning til det som har framgått av enkelte medieoppslag i det siste, er Statoil ikke en part i denne avtalen. Spørsmål om avtalen mellom Geoex og Petronic må derfor rettes til Geoex International.