Meldepliktig handel  

september 16, 2014, 09:38 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 177,07 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 9.546.158 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12