Boreriggen COSL Pioneer suspenderes midlertidig

september 17, 2014, 13:12 CEST

Riggen utfører i dag oppdrag på Visund-feltet og skal etter planen være ferdig med arbeidet i slutten av september.

Bilde

Boreriggen COSL Pioneer.
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

– En grundig gjennomgang av boreplanen vår gjør at vi ser oss nødt til å suspendere COSL Pioneer midlertidig, sier Tore Aarreberg, leder for rigganskaffelser.

I begynnelsen av juli annonserte Statoil også at boreriggen Scarabeo 5 vil bli lagt i opplag. Denne riggen tas ut av drift i slutten av september og ut året.

– Vi har i dag tre rigger på kontrakt fra COSL Drilling Europe. Vår offshoreorganisasjon samarbeider meget godt med boreteamene hos leverandøren, og COSL Pioneer har vist konsistent og god effektivitet i boreoperasjonene. Vi er i nær dialog med leverandøren rundt den praktiske gjennomføringen av suspensjonen av riggen, og ser fortsatt fram til et langsiktig samarbeid med COSL på norsk sokkel, sier han.

Riggen er på kontrakt til 2016 og skal brukes til boring og komplettering av produksjonsbrønner  på norsk sokkel

At COSL Pioneer tas ut av drift for en kortere periode vil ikke ha effekt på Statoils produksjonsmål eller planlagt leteaktivitet på norsk sokkel. Selskapet vil fortsatt bore 20-25 letebrønner på norsk sokkel i 2014, der selskapet er operatør for omkring 2/3 av brønnene.