Finansiell kalender 2015 

september 25, 2014, 09:54 CEST

6. februar: Publisering av resultater for fjerde kvartal 2014
6. februar: Strategioppdatering
19. mars: Publisering av årsrapport 2014
30. april: Publisering av resultater for første kvartal 2015
19. mai: Generalforsamling avholdes i Stavanger
28. juli: Publisering av resultater for andre kvartal 2015
28. oktober: Publisering av resultater for tredje kvartal 2015

Kontaktpersoner:
Morten Sven Johannessen, direktør Investor Relations
Tlf: +47 90 93 41 48

Statoil tar forbehold om endringer i datoene.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12