Statoil utsetter Corner-prosjektet

september 25, 2014, 20:42 CEST

− Til tross for forbedringene i Corner-prosjektet som business case har vi besluttet å ikke gå videre med prosjektet nå, sier Ståle Tungesvik, landsjef for Statoil i Canada.

Bilde

Ståle Tungesvik, landsjef for Statoil i Canada. (Foto: Øyvind Hagen/Statoil)

− Kostnader til arbeidskraft og materialer har fortsatt å øke de siste årene, og motarbeider lønnsomheten i nye prosjekter. Problemer med markedstilgang spiller også en rolle, blant annet begrenset tilgang på rørledninger, som påvirker prisene på Alberta-olje negativt, gir press på marginene og gjør det vanskelig å oppnå en bærekraftig økonomisk avkastning. Beslutningen er i samsvar med Statoils strategi om å prioritere kapital til de mest konkurransedyktige prosjektene i sin omfattende globale portefølje, og er også i tråd med vår trinnvise tilnærming til oljesand, sier Tungesvik.

Corner-prosjektet blir utsatt i minst tre år. Som en følge av denne beslutningen ventes det en nedbemanning på om lag 70 ansatte. 

Statoil gikk inn i Kai Kos Dehseh gjennom oppkjøpet av North American Oil Sands Corporation i 2007, og i 2011 kjøpte det thailandske selskapet PTTEP en andel på 40 % i KKD for et kontant vederlag på 2,28 milliarder USD. Tidligere i år gjorde Statoil en bytteavtale med PTTEP, der Statoil fikk 100 % andel i Leismer og Corner, mens PTTEP fikk 100 % eierandel i områdene Thornbury, Hangingstone og South Leismer.

Beslutningen har ingen konsekvenser for Leismer-prosjektet, som er i produksjon og har en driftskapasitet på 20.000 fat per dag. Leismer-prosjektet er basert på SAGD-teknologi (dampinjisering) i utviklingen av KKD-feltet. I august ble brønnområde nr. 5 satt i drift, og det pågår arbeid for boring av ytterligere tilleggsbrønner.

Mediekontakt:

US og Canada
Kyra Grue, communications, Statoil Canada Ltd.
Tlf: +1 (403)767-4107
Epost: kyrg@statoil.com

Europa
Knut Rostad, media relations
Tlf: +47 905 48 990
Epost: knuros@statoil.com