"Gå til hovedinnhold"

Meldepliktig handel 

oktober 16, 2014, 09:26 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 152,49 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 9.868.905 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12