Meldepliktig handel  

oktober 17, 2014, 14:14 CEST
Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 9.539.783 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12