Skip to Content
no

Nye oljevolumer påvist i Grane-området

oktober 21, 2014, 09:33 CEST
Bilde

Grane-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen)

Brønn 25/8-18 S, som ble boret av boreriggen Transocean Leader, påviste en oljekolonne på 25 meter i Heimdal-formasjonen. Volumene i funnet anslås til å være i størrelsesorden 30 - 80 millioner fat utvinnbar olje.

– Vi er fornøyd med å ha påvist nye oljeressurser i Grane-området. Feltnær leting er en viktig del av Statoils leteportefølje på norsk sokkel. Det gir oss verdifulle fat som er viktig for å forlenge levetiden på våre installasjoner, sier May-Liss Hauknes, Statoils direktør for leting i Nordsjøen.

Bilde

Boreriggen Transocean Leader. (Foto: Harald Pettersen)

D-strukturen ligger på Utsirahøyden, kun 7 kilometer nord for Grane-feltet, og i umiddelbar nærhet av Statoils oljefunn Grane F fra 2013. Boring i D-strukturen ble gjort for første gang i 1992 av brønn 25/8-4, som påtraff bare én meter med olje tilsvarende omtrent 6 millioner fat.

– Brønn 25/8-18 S avgrenset D-strukturen og påviste betydelige tilleggsvolumer av olje i et sandsteinsreservoar av svært god kvalitet. Dette er resultatet av en revurdering av området som lisenseierne nylig gjennomførte. Nye seismiske data og bedre kartlegging av undergrunnen har gitt oss ny tro på D-strukturen, og en mulighet til å modne den fram mot en beslutning om boring, sier Hauknes.

– Vi vil vurdere tilkobling til det nærliggende Grane-feltet som en av utbyggingsløsningene for funnet, sier Gro Aksnes, Statoils direktør for områdeutvikling i Drift Vest.

Letebrønn 25/8-18 S ligger i PL169 i Nordsjøen. Statoil er operatør med en eierandel på 57 prosent. De andre lisenseierne er Petoro AS (30 prosent) og ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (13 prosent).

For mer informasjon om resultatene av letebrønn 25/8-18 S henviser vi til pressemelding fra Oljedirektoratet >>

Downloads