Statoil operatør for lisens utenfor kysten av Australia

oktober 24, 2014, 10:35 CEST
Dette er Statoils tredje leteområde i Australia. Fra før er selskapet operatør på land i South Georgina-bassenget i Nordterritoriet og har eierandel i fire BP-opererte letelisenser i Australbukta.

Bilde

Erling Vågnes, Statoils direktør for leting på den østlige halvkule.
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

Lisensen WA-506-P dekker et område på mer enn 13.000 kvadratkilometer og ligger 300 kilometer utenfor Vest-Australia, med vanndybder mellom1.500 og 2.000 meter. Lisensen er tildelt av australske myndigheter gjennom den seneste lisensrunden.

- Men denne tildelingen legger vi til nok et stort og lovende leteareal i vår globale portefølje, i tråd med vår strategi. Lisensen ligger i en utestet del av et meget produktivt basseng. Det gir en stor, mulig oppside, sier Erling Vågnes, Statoils direktør for leting på den østlige halvkule.

Statoil har forpliktet seg til å samle inn 2.000 linjekilometer med 2D-seismikk og 3.500 kvadratkilometer med 3D-seismikk i løpet av de neste tre årene. Basert på analyser av denne informasjonen vil Statoil vurdere grunnlaget for videre drift.

- Dette arbeidsprogrammet gir oss den nødvendige fleksibiliteten vi trenger i et utestet område, og er forankret i Australias forutsigbare regelverk og attraktive rammebetingelser, sier Vågnes.

I andre deler av det nordre Carnarvon-bassenget er det allerede påvist store gassvolumer, med flere felt i produksjon og en etablert infrastruktur.

Statoil har vært til stede i Australia siden 2012 og har kontor i Adelaide.

Bilde

Downloads