Skip to content

Last nummer 500 fra Snøhvit

oktober 28, 2014, 08:00 CET
Bilde

Spesialskipet Arctic Voyager ved Snøhvit-anlegget  på Melkøya.

Spesialskipet Arctic Voyager er skip nummer 500 som har besøkt Melkøya og Hammerfest for å hente produkter fra Snøhvit-anlegget.

Skipet skal frakte en LNG-last fra Melkøya til Aliaga i Tyrkia. Med denne lasten har Snøhvit-anlegget produsert og levert LNG til en verdi av 82 milliarder kroner siden oppstart i 2007.

Bilde

Knut Gjertsen, produksjons-
direktør for Snøhvit.

I tillegg kommer en betydelig verdiskaping fra LPG og kondensat-eksporten fra feltet.

– Dette er en spesiell dag for Snøhvit-organisasjonen og for Statoil. Det ligger mye hardt arbeid bak alle de 500 lastene, sier Knut Gjertsen, som er produksjonsdirektør for Snøhvit.

Han mener Snøhvit er et unikt anlegg i verden, med ny og banebrytende teknologi som har gjort det mulig å produsere og eksportere LNG fra Hammerfest, verdens nordligste by.

Snøhvit er i dag det mest energieffektive LNG-anlegget i verden med lavest utslipp av CO2 per produsert enhet.

– Snøhvit har også vært utfordrende. Vi har jobbet lenge og systematisk med anlegget og organisasjonen for å stabilisere driften. Vi begynner å se resultater. De siste 15 månedene har vi levert våre beste resultater på sikker og forutsigbar produksjon fra Snøhvit. Hver eneste dag jobber vi systematisk for å fortsatt levere gode resultater, sier Gjertsen.

Bilde

Geir Heitmann, direktør for LNG-trading i MPR Marketing and Trading.

Statoil selger LNG til blant annet Europa, Asia og Nord- og Sør-Amerika. Gassen transporteres i flytende form på spesialskip som kan seile via Atlanterhavet, Suezkanalen og Nordøstpassasjen for å nå sine markeder.

Det er betydelige verdier om bord i et LNG-skip, Fleksibiliteten med hensyn til hvor det kan gå, gjør at det også er store verdier å hente i å optimalisere porteføljen i forhold til forskjell i markedspriser mellom ulike regioner.

– En enkelt skipslast har en markedsverdi på rundt 250 millioner kroner. Da kan selv små prisforskjeller mellom ulike markeder utgjøre betydelig merverdi for Statoil. Det gjør LNG-handelen til en viktig aktivitet for å maksimere verdien på Snøhvit-gassen, sier Geir Heitmann, direktør for LNG-trading i MPR Marketing and Trading.

Per i dag er det globale gassmarkedet dekket av ca 10 prosent LNG. I årene fremover vil nye LNG-eksportprosjekter ferdigstilles blant annet i Australia og USA.

Det betyr at LNG vil bli en stadig viktigere faktor i å balansere det globale gassmarkedet, med vesentlig påvirkning av gassprisen i de forskjellige markedene.

Bilde

Kai-Otto Nilsen, Petter Fagerheim, Cato Osenbroch og Torfinn Isaksen med spesialskipet Arctic Voyager i bakgrunnen.