Statoil godkjenner Stampede

oktober 30, 2014, 14:00 CET
Bilde

Mexicogolfen.

Statoil har besluttet å investere 1,5 milliarder amerikanske dollar i utbyggingen av Stampede-feltet i Mexicogolfen, med forventet produksjonsstart i 2018. Statoil har en eierandel på 25 prosent i Stampede, der Hess er operatør.

Stampede, som er et nytt prosjekt som omfatter de tidligere funnene Knotty Head og Pony, ligger om lag 350 kilometer fra New Orleans, Louisiana, på over 1.000 meters havdyp. Reservoardybden er på 9.100 meter. Stampede består av Green Canyon-blokkene 468, 511 og 512.

Statoil anslår at reservoaret inneholder om lag 350 millioner fat utvinnbar olje. Utbyggingsplanen for Stampede-feltet omfatter seks produksjonsbrønner og fire vanninjeksjonsbrønner fra to boresentre på havbunnen som kobles opp til en strekkstagplattform. Samlet behandlingskapasitet på plattformdekket for prosjektet er om lag 80.000 fat olje per dag, og 100.000 fat vanninjeksjonskapasitet per dag.

Bilde

Jason Nye, direktør for Statoils offshorevirksomhet i USA.

– Vi er svært glade for å se at Stampede-prosjektet beveger seg framover mot produksjonsstart i 2018. Dette feltet har et langt produksjonsliv foran seg som kan levere et stabilt høyt volum av verdifulle fat, sier Jason Nye, direktør for Statoils offshorevirksomhet i USA.

Statoils virksomhet i havet utenfor USA består i dag av produksjon fra Caesar Tonga og Tahiti i Mexicogolfen. Selskapet har også en svært attraktiv utbyggingsportefølje med eierandeler i mange av de største feltene i området som skal begynne å produsere de neste årene: Jack & St. Malo (eierandel på henholdsvis 25 og 21,5 prosent), Big Foot (27 prosent), Heidelberg (12 prosent), Julia (50 prosent) og Vito (30 prosent).

Statoils partnere i Stampede-prosjektet er Union Oil Company of California, et datterselskap av Chevron (25 prosent), Hess (25 prosent) og Nexen (25 prosent). Det antas at hele Stampede-utbyggingen vil koste 6 milliarder amerikanske dollar.

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 36 land. Basert på mer enn 40 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender vi teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Vi har hovedkontor i Stavanger, om lag 23.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.

Mer informasjon:

Media:
Jim Schwartz, leder for offshorekommunikasjon, Utvikling og produksjon Nord-Amerika
Tlf:  1 (713) 485-2589 eller mobiltlf. 1 (713) 269-2433

Knut Rostad, pressetalsmann
Tlf: +47 905 48 990