Statoil styrker sin posisjon på britisk sokkel

november 6, 2014, 14:50 CET

– Vi ble tildelt alt arealet vi hadde søkt på, og er selvfølgelig svært tilfreds med utfallet av lisensrunden. Denne tildelingen styrker vår portefølje på britisk sokkel og understreker vårt langsiktige perspektiv som operatør i britisk farvann, sier Erling Vågnes, letedirektør i Statoil.

Bilde

Erling Vågnes, letedirektør i Statoil. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

11 av lisensene er i Nordsjøen og den siste ligger vest for Hebridene. Totalt utgjør det nye arealet nesten 8.000 kvadratkilometer, og gir dermed tilgang til store nye leteareal.

En betydelig andel av arealet ligger i modne deler av den sentrale Nordsjøen, blant annet i nærheten av Statoil-prosjektene Mariner og Bressay. Statoil sikrer seg også areal i lite utforskede deler av britisk farvann, blant annet på nordlige delen av Mid North Sea High (kvadrant 37 & 38) og i Halibut Horst-området (kvadrant 13 & 14).

– Dette nye arealet har potensial til å levere nye fat med høy verdi i vårt utvidede kjerneområde i Nordsjøen. Med denne tildelingen sikrer vi oss nye leteområder både nær våre eksisterende tungoljeprosjekter og i uutforsket areal. Dette er i tråd med Statoils letestrategi, både ved å ta store posisjoner i utestede områder og bygge videre på våre kjerneområder, sier Vågnes.

Statoil planlegger å bore to letebrønner i 2015 i områder tildelt i forrige lisensrunde på britisk sokkel, samtidig som det er potensial for å modne fram ytterligere borekandidater i det nye arealet. Statoil fortsetter samtidig feltutviklingen av tungoljeprosjektet Mariner, med forventet produksjonsstart i 2017. For Bressay-prosjektet pågår det nå evaluering av mulige konseptvalg.

Statoil-operertelisenser:

Blokker

Operatør

Partnere

3/22, 3/26 & 3/27a

Statoil

 

8/9 (Part), 8/10 (Part), 8/14 & 8/15b

Statoil (65.11%)

JX Nippon, Dyas UK

8/29 (Split), 8/30, 15/4 & 15/5

Statoil

 

9/11e (Split)

Statoil (65.11%)

JX Nippon, Dyas UK

9/11f

Statoil (65.11%)

JX Nippon, Dyas UK

13/30b (Part), 14/21, 14/22, 14/26b (Split) & 14/27 (Split)

Statoil

 

16/1b

Statoil

 

28/24, 28/25 & 29/21

Statoil

 

37/5, 37/10 & 38/1

Statoil (50%)

Nexen

Partneropererte lisenser:

154/1, 154/2, 154/3, 164/18, 164/19, 164/23, 164/24, 164/28 & 164/29

OMV

DONG, Statoil (30%)

37/9, 37/14 & 37/15

Nexen

Statoil (50%)

30/20 (Part)

ConocoPhillips

Statoil (42,4%), Total, ENI

Downloads