To rigger suspenderes ut 2014

november 6, 2014, 09:39 CET
Bilde

Boreriggene Transocean Spitsbergen (t.v.) og Songa Trym blir suspendert ut 2014.

Leteprogrammet i Barentshavet for 2014 er i ferd med å avsluttes. Etter at Transocean Spitsbergen er ferdig med Saturn-brønnen vil riggen kutte og trekke et brønnhode på letebrønnen Mercury. Jobben er beregnet til å være ferdig medio november.

Deretter blir riggen suspendert ut året. Suspenderingen er et resultat av overkapasitet i Statoils riggportefølje, og at forsøkene på å modne frem alternative oppgaver til riggen ikke har ført frem.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser.

– Leteprogrammet har vært veldig effektivt. Transocean Spitsbergen boret de siste syv brønnene 40 prosent raskere enn bransjesnittet i Barentshavet. Det gjorde det mulig å bore to flere brønner enn opprinnelig planlagt. Vi er veldig godt fornøyd med arbeidet som Transocean har gjort for oss. Dessverre er vi nå i en situasjon med overkapasitet, samtidig som industrien står overfor høye kostnader og lavere lønnsomhet, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser.

Transocean Spitsbergen planlegger verftsopphold fra 1. januar 2015. Riggen er på kontrakt med Statoil til begynnelsen av tredje kvartal 2015.

Songa Trym vil bli suspendert etter at riggen er ferdig med å permanent plugge en brønn på Oseberg-feltet i Nordsjøen. Denne jobben skal etter planen være ferdig i midten av november.

– Songa Trym har levert solid på effektivitet og sikkerhet, og vi skulle gjerne sett at vi fikk benyttet oss av riggen også resten av året. Vi har forsøkt å finne nye oppgaver til riggen, men har ikke lykkes med de mulighetene vi har sett. Nå jobber vi sammen med partnere med å modne frem identifiserte boreoppdrag til begge riggene for 2015, sier Jacobsen.

Etter at de to riggene blir suspendert har Statoil 13 rigger i aktivitet på norsk sokkel.