Tar pause i Kwanza-leting

november 21, 2014, 13:30 CET
Bilde

Boreskipet Stena Carron.

Riggkontrakten opphører med virkning fra  21. november 2014.

De første brønnresultatene fra området har vært skuffende, og selv om Statoil ser gjenværende prospektivitet i bassenget og i Statoils blokker, så er det behov for mer tid til å vurdere brønnresultatene og modne fram nye prospekter før det tas en beslutning om framtidig aktivitet.

De første to pre-salt-brønnene med Statoil som operatør, Dilolo og Jacaré, ble boret sikkert og svært effektivt. Disse to brønnene oppfylte også forpliktelsene på disse to blokkene. Jacaré-brønnen i blokk 38 oker nå plugget og forlatt.

Statoil deltar i åtte forpliktelsesbrønner i til sammen fem blokker i Kwanza-bassenget. Hittil er fire brønner fullført, mens boring av en brønn pågår i blokk 40, der Total er operatør.

Kostnadene ved å kansellere operasjonene og tilhørende tjenester, blant annet kontrakten for boreriggen Stena Carron utgiftsføres med omkring 350 millioner dollar i fjerde kvartal. Prognosen for 2014 for organiske leteutgifter på 3,5 milliarder dollar, medregnet Jacaré, ligger fast. I tillegg forventes en nedskrivning av signaturbonus i blokk 38.