Anbefaler Statoil som operatør for Johan Sverdrup

november 28, 2014, 13:54 CET

Statoil vil samarbeide tett med partnerne for å sikre en best mulig utnyttelse av ressursene i Johan Sverdrup. Målsettingen er å oppnå minst 70 prosent utvinningsgrad fra reservoaret.

Det planlegges for at feltet bygges ut med et feltsenter som legger til rette for tilkopling av ulike innretninger gjennom utbyggingens ulike faser. En slik integrert løsning vil sikre en effektiv utbygging og drift av feltet.

Statoils plan er å etablere en driftsorganisasjon for feltet i Stavanger. Samtidig vil selskapet dra nytte av partnernes og leverandørindustriens betydelige kompetanse. Johan Sverdrup vil bli en grunnpilar for verdiskaping og sysselsetting i Norge i mange tiår framover.

Partnere:

Utvinningstillatelse 501/501B: Lundin Norway (operatør, 40 %), Statoil (40 %), Maersk Oil (20 %)

Utvinningstillatelse 265: Statoil (operatør, 40 %), Petoro (30 %), Det norske oljeselskap (20 %), Lundin Norway (10 %)

Utvinningstillatelse 502: Statoil (operatør, 44,44 %), Petoro (33,33 %), Det norske oljeselskap (22,22 %)

Fakta om Johan Sverdrup

– Omfatter PL 265, PL 501, PL501B og PL502. Statoil er operatør i planleggingsfasen

– Beliggende på Utsirahøyden i Nordsjøen, 155 km rett vest for Stavanger

– Johan Sverdrup er et oljefelt bestående av 95% olje og 5% rikgass

– Ressursestimatet for hele feltet er mellom 1,8 og 2,9 milliarder fat oljeekvivalenter

– Johan Sverdrup er blant største oljefunnene i norsk sokkels historie, trolig blant topp fem oljefelt

– Johan Sverdrup vil på platå utgjøre 25% av samlet norsk oljeproduksjon

– Produksjonsstart er planlagt til slutten av 2019