Produksjonsstart fra Jack/St. Malo-prosjektet i Mexicogolfen

desember 2, 2014, 15:10 CET
Bilde

Jack/St. Malo-plattformen i Mexicogolfen.

Jack/St. Malo-prosjektet i Mexicogolfen er det første av fem store Statoil-felt på amerikansk sokkel med produksjonsstart i de kommende år.

Produksjonen fra Jack/St. Malo er en viktig byggestein i Statoils plan for å mer enn firedoble produksjonen i Mexicogolfen til over 100.000 fat oljeekvivalenter per dag innen 2020. Dette vil gjøre Statoil til en av de største produsentene i Mexicogolfen.

Bilde

Jason Nye, Statoils direktør for virksomhet på amerikansk sokkel.

– Vi er veldig fornøyd med oppstart av produksjonen av disse verdifulle fatene fra Jack/St. Malo, sier Jason Nye, Statoils direktør for virksomhet på amerikansk sokkel.

– Leveransen av dette store, komplekse prosjektet innen budsjett og tidsfrist utgjør prosjektgjennomføring i verdensklasse, sier han.

Jack- og St. Malo-feltene ligger 40 km fra hverandre på omkring 2.100 meters havdyp i Walker Ridge-området, omkring 450 km sør for New Orleans, Louisiana.

Feltene ble utbygd samtidig med havbunnskomplettering og produksjonsstrøm til en halvt nedsenkbar flytende produksjonsenhet plassert mellom feltene. Enheten har en produksjonskapasitet på 170.000 fat olje og 42,5 millioner kubikkfot naturgass per dag, med muligheter for framtidig økning.

Råoljen skal transporteres 220 km til Green Canyon 19-plattformen via Jack/St. Malo-eksportrørledningen, og videre til raffinerier langs Gulfkysten. Dette er første ultra-dypvannsrørledning med stor diameter i Walker Ridge-området.

Samlet produksjon fra de to feltene forventes etter hvert å øke til 94.000 fat oljeekvivalenter per dag. Statoils forventede samlede produksjon fra feltene er 23.000 fat olje per dag under topp-produksjon.

– Det er viktig å merke seg at Statoil gjennom dette feltet går inn i den fremvoksende Wilcox-trenden av paleogen alder, sier Nye.

– Denne trenden kjennetegnes ved store tilstedeværende volumer og lavere utvinningsfaktorer, og bransjen har hittil få kunnskaper om produksjon fra denne trenden. Vi mener imidlertid at vi kan tilføye betydelige produksjonsvolumer i årene framover gjennom bruk av teknologi og kunnskaper om økt oljeutvinning, sier han.

Paleogen er et område av økende viktighet og verdi i Mexicogolfen, men optimalisering av utvinningen for å takle det enorme reservoartrykket i de svært dype havområdene vil kreve bedre utstyr og teknologi enn bransjen i dag har tilgang til.

Jack- og St. Malo-feltene ble funnet i henholdsvis 2004 og 2003, og forventes å inneholde samlede utvinnbare ressurser på over 500 millioner fat oljeekvivalenter.

Prosjektet ble godkjent i 2010, og omfatter blant annet:

  • Bruk av største havbunnsbaserte pumpesystem i oljeindustrien
  • Størst kapasitet for havbunnsbaserte høytrykkspumper
  • Største halvt nedsenkbare vertsplattform (målt i deplasement) i Mexicogolfen.

Representanterfra Statoil ble utplassert i prosjektteamet for Jack/St. Malo og bidro med ideer og ekspertise basert på Statoils erfaringer med bruk av havbunnspumper på norsk sokkel.

Statoil har en eierandel på 25 % i Jack-feltet, mens Chevron eier 50 % og Maersk Oil 25%. Statoil har også 21,5 % eierandel i St. Malo-feltet, der Chevron eier 51 %, Petrobras 25 %, ExxonMobil 1,25 % og Eni 1,25 %. Selskapet har også 27,9 % eierandel i vertsanlegget, der de andre eierne er Chevron (40,6 %), Petrobras (15 %), ExxonMobil (10,75 %), Maersk (5 %), og Eni (0,75%).

Sammen med Jack/St. Malo har Statoil en meget aktiv utviklingsportefølje for store havdyp i Mexicogolfen med eierskap i mange av de største feltene som kommer i drift i de kommende år: Big Foot (27 % eierandel), Julia (50 % eierandel), Stampede (25 % eierandel); og Vito (30 % eierandel).

Når det Exxon Mobil-opererte Julia-prosjekt kommer i drift i 2016, vil produksjonen knyttes opp mot Jack/St. Malo-plattformen. Statoils oljeproduksjon vil bli sendt via Jack/St. Malo-rørledningen.