Statoil ASA - meldepliktig handel 

desember 4, 2014, 15:03 CET
Jakob Stausholm, styremedlem i Statoil ASA, har den 4. desember 2014 kjøpt 17.400 aksjer i Statoil ASA til en pris per aksje på 131,50662069 og vil etter kjøpet eie 50.000 aksjer i Statoil ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.