Meldepliktig handel 

desember 11, 2014, 07:06 CET
Aksjene er kjøpt til kurs 122,52 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 10.564.576 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12