Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

desember 15, 2014, 07:25 CET

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 10.155.249 aksjer.

Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenstående primærinsidere fått tildelt aksjer.

Navn

Tildelte
aksjer

Ny
beholdning

Gjennomsnittlig
aksjepris

Anfinnsen, Tor Martin

230

8 747

NOK 141,32

Bacher, Lars Christian

718

21 422

NOK 166,47

Bjørn, Benedikte Bettina

104

589

NOK 166,47

Di Valerio, Ingrid Elisabeth

186

2 241

NOK 166,47

Dodson, Timothy

619

23 982

NOK 166,47

Gjærum, Reidar

469

21 677

NOK 166,47

Hilland, Jannicke

337

11 119

NOK 166,47

Hovden, Magne Andre

427

9 332

NOK 166,47

Johannessen, Morten Sven

183

3 531

NOK 160,24

Klouman, Hans Henrik

678

19 861

NOK 166,47

Knight, John Nicholas

1204

71 046

NOK 166,47

Kvelvane, Ørjan

276

2 480

NOK 166,47

Mathieu, Philippe François

265

7 049

NOK 160,24

Reitan, Torgrim

570

24 030

NOK 166,47

Skeie, Svein

558

18 167

NOK 166,47

Sætre, Eldar

497

29 163

NOK 166,47

Øvrum, Margareth

845

37 284

NOK 166,47

Som deltaker i Statoil US Employee Share Savings plan har Statoil ASA primærinnsider Mr. William Maloney, 12. desember 2014 mottatt aksjer til gjennomsnittlig pris på USD 27,24 pr. aksje:

Navn

Tildelte aksjer*

Ny beholdning*

Maloney, William

811,354262

43 700,130286

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12