Utbyggingsplan levert for Gullfaks Rimfaksdalen

desember 16, 2014, 16:09 CET
Bilde

Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling på norsk sokkel, overleverte PUD for Gullfaks Rimfaksdalen til olje- og energiminister Tord Lien i dag, 16.desember. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert til myndighetene i dag, 16. desember.

– Vi er glad for å ha tatt en investeringsbeslutning som vil forlenge perioden med lønnsom produksjon på Gullfaks A-plattformen. Ved å utnytte eksisterende infrastruktur og ta i bruk standardiserte løsninger klarer vi å skape store verdier for våre eiere, sier Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling på norsk sokkel.

– Statoil gjennomfører nå et omfattende forbedringsarbeid for å få ned kostnader og øke lønnsomheten for å ivareta langsiktig aktivitet og verdiskaping på norsk sokkel. Gullfaks Rimfaksdalen er et godt eksempel på dette, understreker Aasheim.

Gass og kondensat blir transportert i eksisterende rørledning for behandling på gassprosesserings-anlegget på Kårstø i Rogaland. Derfra eksporteres gassen til markeder på kontinentet.

Bilde

Kjetil Hove, områdedirektør i Utvikling og produksjon Norge. (Foto: Harald Pettersen)

– Produksjonen fra Gullfaks Rimfaksdalen bidrar til å sikre arbeidsplasser og verdiskapning fra Gullfaks-feltet og i hele verdikjeden utover 2030, sier Kjetil Hove, områdedirektør i Utvikling og produksjon Norge.

Investeringskostnadene for Gullfaks Rimfaksdalen er estimert til 4,6 milliarder 2014-kroner.

Gullfaks Rimfaksdalen skal bygges ut med en standard havbunnsramme med to enkle gassproduksjonsbrønner, med mulighet for tilknytning av ytterligere to brønner. Brønnstrømmen skal kobles opp mot eksisterende rør til Gullfaks A-plattformen.

Gullfaks Rimfaksdalen er ett av Statoils hurtigutbyggingsprosjekter, hvor målet er å realisere ressurser raskt og billig, blant annet gjennom å benytte eksisterende infrastruktur mens den ennå er tilgjengelig.

Produksjonen skal etter planen starte i første kvartal 2017.

Partnere er Statoil (operatør) (51 prosent), Petoro (30) og OMV (19).​

Downloads