Statoil tildeler kontrakt for bore- og brønntjenester på Mariner til Schlumberger Oilfield UK

desember 19, 2014, 09:05 CET
Bilde

– Dette er en meget viktig avtale for Mariner-prosjektet, og et resultat av en innovativ ny anskaffelsesprosess der leverandøren skal arbeide som en integrert del av Statoil-teamet og levere de fleste bore- og brønntjenester på Mariner-feltet, sier administrerende direktør for Statoil Production UK, Gunnar Breivik.

Bilde

Gunnar Breivik, administrerende direktør for Statoil Production UK. (Foto: Ross Johnston, AP/Statoil)

Fra sin base i Aberdeen skal Schlumberger levere alle de viktigste bore- og brønntjenestene for Mariner, blant annet boring, komplettering, ESP-pumper, sement og væsker.

Til sammen 22 bore- og brønntjenester inngår i kontrakten, som også inkluderer et ansvar for logistikkstøtte som går utover arbeidsomfanget for lignende Statoil-kontrakter.

Kontrakten trer i kraft i januar 2015, og har en varighet på fire år, med opsjon på ytterligere fireårsperioder. 

Mariner-feltet, som ligger omkring 150 kilometer øst for Shetlandsøyene, bygges nå ut av operatøren Statoil og partnerne JX Nippon og Dyas.

Mariner er den største feltutbyggingen på britisk sokkel på mer enn ti år, og vil være i drift i minst 30 år. Borestart planlegges i 2016, og produksjonsstart følger i 2017. Hovedplattformen på Mariner vil omfatte en borerigg og en brønnintervensjons- og kompletteringsenhet.

I tillegg vil en nybygd oppjekkbar rigg være plassert ved Mariner-installasjonen, og arbeide gjennom brønnslissene på plattformen de første fire årene. Gjennom feltets levetid er så mange som 130 brønnmål planlagt. 

– Målet for denne kontrakten er et langsiktig samarbeid med et prestasjonsbasert kompensasjonsformat som belønner faktisk ytelse – antall meter som er boret og komplettert, i stedet for anvendt tid og materialer. Sammen vil vi nå etablere et integrert lag på Aberdeen-kontoret vårt, og samarbeide nært med både tjenesteleverandøren, borekontraktoren Odfjell og riggkontraktoren Noble for å planlegge og optimalisere virksomheten. Vi vil arbeide side om side for å møte utfordringene i markedet, fremme gode prestasjoner og dele risiko, sier Breivik.

Kontrakten med Schlumberger omfatter også opsjoner i forhold til Bressay, et annet Statoil-operert felt på britisk sokkel, som nå er i konseptevalueringsfasen.

Videre vil den fungere som en rammeavtale for leteboring på britisk sokkel der Statoil har opsjon på å bruke Schlumberger for bore- og brønntjenester  som inngår i arbeidsomfanget i Mariner-kontrakten.