Statoil optimaliserer porteføljen – realiserer 394 millioner dollar fra Marcellus-området

desember 23, 2014, 07:30 CET
Bilde

Torstein Hole (til venstre), direktør for Statoils landbaserte virksomhet i USA, og Andy Winkle, Statoils direktør for virksomheten i Marcellus-området, på en brønnlokasjon i dette området.

– Gjennom transaksjonen reduserer Statoils sine partneropererte eierandeler til en attraktiv pris, noe som viser verdien av Marcellus-området, sier Torstein Hole, direktør for Statoils landbaserte virksomhet i USA.

– Det nye samarbeidet med Southwestern Energy gir oss mulighet til å maksimere verdien av et viktig vekstområde i vår amerikanske landbaserte portefølje. Southwestern er en dynamisk operatør som vil maksimere verdi og avkastning, tillegger han.

Bilde

Borerigg i Marcellus-området. (Foto: Helge Hansen)

Transaksjonen dekker 2084 km2 i sørlig del av Marcellus, der Statoil i dag eier i gjennomsnitt 29 %.

Den solgte andelen utgjør omkring 121 km2. Statoils produksjon i tredje kvartal 2014 fra Marcellus-området var på 130.500 fat oljeekvivalenter per dag, hvorav om lag 4.000 fat kom fra eiendelene som inngår i denne transaksjonen.   

Southwestern er en erfaren operatør innen utvikling og produksjon av ukonvensjonelle ressurser på land i USA. Selskapet kunngjorde kjøpet av Chesapeake Energys andeler i sørlig del av Marcellus-området 16. oktober 2014.

Statoil har også gitt sitt samtykke til Chesapeakes transaksjon med Southwestern. Statoil og Southwestern har nå blitt enige om et delvis nedsalg av Statoils andel til en pris tilsvarende den som ble avtalt mellom Chesapeake og Southwestern.

Selskapene har også fått på plass en ny avtale om felles utvikling (Joint Development Agreement). Etter transaksjonen vil Statoil eie omkring 23 % av de underliggende partneropererte eiendelene i Sør- Marcellus.

Transaksjonen forventes å bli fullført i første kvartal 2015.

Bilde

John Knight, konserndirektør for Global Strategy and Business Development i Statoil. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Jeg er glad for at vi har fullført denne viktige transaksjonen med Southwestern til tross for turbulens i dagens energimarkeder, sier John Knight, konserndirektør for Global Strategy and Business Development i Statoil.

Transaksjonen bekrefter attraktiviteten av ukonvensjonelle ressurser i USA, og den betydelige verdien som skapes gjennom utvikling av områdene.

Statoil har fått et sterkt fotfeste innen ukonvensjonelle ressurser i USA etter at selskapet kom inn i Marcellus gjennom et samarbeid (JV) med Chesapeake i 2008.

Statoil gikk så inn i Eagle Ford i 2010, kjøpte opp Brigham Exploration i Bakken i 2011, og fikk operatørskap i Marcellus gjennom ytterligere kjøp av områder i 2012.

Siden 2011 har Statoil utviklet seg til en etablert skiferoperatør, og selskapets portefølje omfatter i dag posisjoner med operatørskap i alle disse områdene.

Kontaktpersoner

Knut Rostad, Media Relations
Tlf.: +47 905 48 990

Gudmund Hartveit, Investorrelasjoner
Tlf.: +47 971 59 536 

Bilde

Statoil ASA er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 36 land. Basert på mer enn 40 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender vi teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Vi har hovedkontor i Norge, om lag 23.000 ansatte over hele verden, og er børsnotert i New York og Oslo.

Southwestern Energy Company er et uavhengig energiselskap med heleide datterselskap som driver med leting, utvikling og produksjon av olje og gass, samt oppsamling og markedsføring av naturgass. Mer informasjon om selskapet er tilgjengelig på http://swn.com.