"Gå til hovedinnhold"

Tildeler kontrakter for syv baser langs kysten

januar 7, 2015, 09:58 CET
 Bilde
Mongstad er en av syv baser som omfattes av kontraktene som er tildelt i dag, 7. januar 2015.

Tildelingene inkluderer kontrakter innenfor terminaltjenester, lagertjenester og lagring og håndtering av rør.

Bilde

Astrid Sørensen, direktør for Fellesoperasjoner i Statoil

– Kontraktene innebærer et langsiktig samarbeid med leverandørene som er valgt, og de vil gi store besparelser i Statoils logistikkvirksomhet. Logistikkvirksomheten utgjør ca. 10 prosent av driftskostnadene for en installasjon, og effektivisering av basedriften er vesentlig for å forlenge levetiden til feltene vi opererer, sier Astrid Sørensen, direktør for Fellesoperasjoner i Statoil.

Den totale kontraktsverdien er på ca. 5 milliarder kroner over en 10 årsperiode, og sikrer dermed langsiktig høy aktivitet og verdiskapning.

– For første gang er tjenestene ved alle syv baser i Norge satt ut på anbud samtidig, og det er gledelig å se at mange selskaper har deltatt i anbudskonkurransen. Resultatene fra anbudskonkurransen legger grunnlaget for at Statoils baser langs kysten vil drives sikkert og effektivt i de kommende årene, sier Astrid Sørensen, direktør for Fellesoperasjoner i Statoil.

NorSea Group AS har fått kontrakt på lagring og håndtering av rør, terminaltjenester og lagertjenester ved Dusavik-base i Rogaland, Kristiansund i Møre og Romsdal og Hammerfest i Finnmark, samt terminaltjenester og lagertjenester på Mongstad og Ågotnes i Hordaland. For Florø i Sogn og Fjordane har NorSea Group AS fått kontrakt på lagring og håndtering av rør, i tillegg til lagertjenester

Saga Fjordbase AS har fått kontrakt på terminaltjenester i Florø i Sogn og Fjordane, og Asco Norge AS har fått kontrakt på lagring og håndtering av rør, terminaltjenester og lagertjenester i Sandnessjøen i Nordland.

– I tillegg tar Statoil flere grep for å effektivisere logistikk-kjeden mellom basene langs kysten og våre offshore installasjoner. Vi kommer til å ta ut betydelige stordriftsfordeler og synergier ved å innføre nytt seilingsmønster til installasjonene som skal forsynes offshore, og større grad av spesialisering ved de forskjellige basene i den kommende kontraktsperioden. Målet er å ivareta langsiktig aktivitet og verdiskapning på norsk sokkel, sier Sørensen.

Kontraktene har en varighet på seks år, og vil ha oppstart fra 1. juli 2015. Kontraktene har også opsjoner på forlengelse på to pluss to år, slik at de har en varighet på opptil 10 år, dersom alle opsjoner blir benyttet.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser

– I andre halvdel av 2014 ble det gjennomført en grundig anbudsrunde der både pris, kvalitet og teknisk kompetanse er nøye vurdert. Vi har hatt en anbudsrunde hvor aktørene har hatt mulighet til å tilby sine tjenester. Statoil og industrien er i en situasjon hvor vi må redusere kostnadene og effektivisere driften. De nye basekontraktene er viktige bidrag, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser.