Meldepliktig handel  

januar 16, 2015, 07:29 CET

Aksjene er kjøpt til kurs 130,63 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 10.869.020 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12