Skip to Content
no

Statoil US Employee share savings plan viderefordeler aksjer 

januar 19, 2015, 08:58 CET

Navn

Tildelte aksjer*

Ny beholdning*

Maloney, William

1.179,8920

44.880,022286

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12