Skip to Content
no

Nytt kvalitetsareal på norsk sokkel

januar 20, 2015, 16:07 CET
Bilde

Boreriggen Transocean Barents i Barentshavet. (Foto: Harald Pettersen)

Bilde

Irene Rummelhoff, direktør for leting på norsk sokkel i Statoil. (Foto: Harald Pettersen)

– Dette er veldig gode nyheter for Statoil og industrien. Tilgang til nytt kvalitetsareal er avgjørende for å sikre fortsatt leteaktivitet og verdiskapning på norsk sokkel, sier Irene Rummelhoff, direktør for leting på norsk sokkel i Statoil.

– Vi er fornøyd med TFO 2014–tildelingen. Nytt areal i modne områder danner grunnlag for å påvise ytterligere tidskritiske ressurser i nærheten av eksisterende installasjoner. Det er også veldig positivt med utlysningen av blokkene i 23. konsesjonsrunde, spesielt det nye arealet i Barentshavet Sørøst som utgjør et viktig bidrag til videre leting i uutforskede områder på sokkelen, sier Rummelhoff.

Statoil er positiv til arbeidet myndighetene nå igangsetter for å øke kunnskapsgrunnlaget knyttet til havisdata.

I TFO 2014 er Statoil tildelt nytt areal i alle de tre provinsene på norsk sokkel:

Nordsjøen

 • 80% eierandel i og operatørskap for PL783 samt 20% eierandel i PL782S vest for Balder. Dette er et område med betydelig volumpotensial i den østlige flanken av sørlige Vikinggraben i et oljerikt område. Hovedprospektet er en veldig interessant kandidat i Statoils portefølje på grunn av dets lokalisering og størrelse. PL782S er stratigrafisk inndelt og begrenset oppover av bunn kritt.
 • 50% eierandel i og operatørskap for PL772. Dette er en interessant tildeling i et hydrokarbonrikt område nord for King Lear-funnet.
 • 51% eierskap i og operatørskap for lisensutvidelsen PL025B.
 • 30% eierskap i lisensutvidelsen PL044C.
 • 62% eierskap i og operatørskap for lisensutvidelsen PL046E.
 • 50% eierskap i og operatørskap for lisensutvidelsen PL072E.

Norskehavet

 • 40% eierandel i og operatørskap for PL794 og 20% eierandel i PL795. Disse er spennende lisenser i nærheten av Njord med muligheter i flere letemodeller. 
 • 40% eierandel i og operatørskap for PL796. Dette er en ny lisens nær eksisterende infrastruktur øst for Mikkel. Areal rundt Njord og Mikkel er viktig for å forsyne eksisterende infrastruktur med nye volumer. Vi ser også et betydelig oppsidepotensial i området.
 • 20% eierandel i PL798 og PL799 i et lovende område vest for Skarv med gasspotensial og oppfølgingsmuligheter.
 • 42% eierandel i og operatørskap for lisensutvidelsen PL159E.
 • 50% eierandel i lisensutvidelsen PL127B.

Barentshavet

 • 50% eierandel i PL803  – en ny lisens i Tromsøbassenget. Vi ser spennende muligheter i området, spesielt i noen av de lite utforskede letemodellene.