Skip to content
no

Johan Sverdrup-kontraktstildeling på stålunderstell

januar 20, 2015, 10:34 CET

Bilde

Kontraktsverdien er på nær to milliarder kroner.

Avtalen er en effektuering av deler av intensjonsavtalen Statoil som inngikk med Kværner i 2014 på leveranse av to av de fire stålunderstellene som Johan Sverdrup-feltet skal bygges ut med.

Bilde

Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

(Foto: Harald Pettersen)

– Johan Sverdrup-feltet er et av de største funnene på norsk sokkel og vil være en bærebjelke for norsk industri og verdiskaping i hele feltets levetid.

– Statoil har satt en ambisiøs plan for utbygging og drift, med planlagt oppstart i 2019. Kontrakten med Kværner Verdal er et viktig steg videre for å realisere våre store ambisjoner med Johan Sverdrup, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

– Vi er veldig godt fornøyd med å signere avtalen med Kværner. Gjennom rammeavtalen har vi et tett samarbeid. Kværner har gjennom prosjekteringsperioden som startet i sommer demonstrert at de er konkurransedyktige i et internasjonalt marked, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

– Statoils oppgave er å levere sikker og effektiv ressursutnyttelse, og det er gledelig at Kværner bidrar til dette ved å ha en konkurransedyktig og framtidsrettet leveransemodell, sier hun.

Bilde

Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.
(Ole Jørgen Bratland)

Første fase skal bygges ut med fire installasjoner med stålunderstell som inkluderer en boligplattform, en boreplattform, en stigerørplattform og en prosessplattform.

På platå vil produksjonen bidra med 25 prosent av samlet produksjon på norsk sokkel. Statoil har en ambisjon om å utvinne 70 prosent av reservene i et 50 års perspektiv.

Denne kontraktstildelingen forutsetter en investeringsbeslutning for Johan Sverdrup-utbyggingen i februar 2015, og har et forbehold om en godkjenning av Plan for Utbygging og Drift for feltet i Stortinget 2015.

Det holdes en pressekonferanse klokken 11 på Rica Park Hotel Sandefjord.

Kontaktpersoner:

Jannik Lindbæk jr,
Informasjonsdirektør
Telefon: +47 977 55 622
jljr@statoil.com

Ørjan Heradstveit
Mediekontakt for Statoils oppstrømsaktiviteter på norsk sokkel
Telefon: +47 917 78 161
Epost: orher@statoil.com

Fakta om Johan Sverdrup

• Johan Sverdrup er et av tidenes største norske oljefunn, lokalisert i PL265 og PL501 på Utsirahøyden i sørlige del av Nordsjøen

• Feltet inneholder 1,8-2,9 milliarder fat oljeekvivalenter, hvorav 95 prosent er olje og fem prosent rikgass

• Statoil har som ambisjon å utvinne 70% av reservene, og forventet levetid er 50 år

• De totale investeringene for første utbyggingsfase er 100 – 120 milliarder kroner

• Utbyggingens første fase kan gi 51.000 årsverk i Norge. Av dette er hele 22.000 årsverk forventet hos leverandørbedrifter i Norge og ca. 12.000 årsverk i deres underleverandørbedrifter

• I driftsfasen vil et gjennomsnittsår generere 3400 årsverk ved full utbygging

• Den samlede produksjonsinntekten kan bli hele 1350 milliarder kroner over 50 år

• Av dette vil selskapsskatt alene kunne gi staten 670 milliarder kroner i direkte inntekter

• Avhengig av fremtidige valg av kapasitet og tekniske løsninger tilsier et tidlig estimat på 170 – 220 milliarder kroner for en full utbygging

• Daglig produksjon på platå er forventet å være i området 550' – 650' fat oljeekvivalenter, som vil utgjøre ca. 25% av oljeproduksjonen på NCS