Skip to Content
no

Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

januar 20, 2015, 09:05 CET

I tillegg er det tildelt bonusaksjer for aksjespareprogrammet for 2012.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 7.525.893 aksjer.

Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenstående primærinsidere fått tildelt bonusaksjer i henhold til deltakelse i aksjespareprogrammet i 2012, til en pris på NOK 130,63 pr. aksje.

Navn

Tildelte
aksjer

Ny
beholdning

Anfinnsen, Tor Martin

701

9 448

Bacher, Lars Christian

995

22 417

Bjørn, Benedikte Bettina

213

802

Di Valerio, Ingrid Elisabeth

254

2 495

Dodson, Timothy

891

24 873

Gjærum, Reidar

733

22 410

Hovden, Magne Andre

620

9 952

Klouman, Hans Henrik

1060

20 921

Knight, John Nicholas

1593

72 639

Kvelvane, Ørjan

335

2 815

Mathieu, Philippe François

502

7 551

Reitan, Torgrim

806

24 836

Skeie, Svein

830

18 997

Sætre, Eldar

823

29 986

Øvrum, Margareth

1151

38 435

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12