Skip to content

GE og Statoil lanserer et ambisiøst nytt samarbeid for raskere utvikling av bærekraftige energiløsninger

januar 28, 2015, 16:03 CET

Det teknologibaserte samarbeidsprogrammet har som mål å finne en industriell løsning på noen av de største utfordringene den globale olje- og gassproduksjonen står overfor, som for eksempel fakling, utslipp av CO2 og metan, i tillegg til bruk av vann, samtidig som vi optimaliserer forretningsvirksomheten.

Bilde

Jeff Immelt, styreformann og CEO i GE. (Foto: GE)

– For å møte den stigende globale etterspørselen etter energi, er det helt nødvendig å fortsatt investere i teknologi og nyskaping som kan bidra til å utvikle langsiktige, billige og mer effektive energiløsninger, sa Jeff Immelt, styreformann og CEO i GE.

– Det samarbeidet med Statoil vi kunngjør i dag består av to ledende teknologiaktører, og gir oss muligheten til å bruke vårt globale nettverk av ingeniører og teknologer for å få fart på utviklingen av energiløsninger som kan redusere miljøpåvirkningene. Gjennom dette samarbeidet håper vi å være en modell for resten av bransjen vår, og inspirere til tenkning, kreativitet og nyskaping for å møte utfordringene ved utviklingen av mer bærekraftig energi.

Bilde

Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil.(Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Utfordringen med å utvikle en mer effektiv og bærekraftig energiproduksjon er for stor til at ett selskap kan påta seg den alene. Den private sektoren har et ansvar for å bruke sine ferdigheter og fagkunnskaper til å bidra i utviklingen av nye løsninger. Samarbeid er en nøkkelfaktor for å oppnå en viktig og positiv endring. Dette samarbeidet med GE er et godt eksempel på en ny og annerledes måte å fremme nyskapingen på og bidra til å møte energibehovet i dag og i framtiden, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil.

Økt effektivitet ved hjelp av innovasjon

Programmet skal fokusere på utvikling av nye metoder for å skape effektive lavkost-teknologier for olje- og skifergassproduksjon, samtidig som utslippene reduseres. I den første fasen bygger samarbeidet på konkrete igangsatte prosjekter som ser på de viktigste bærekraftelementene i bransjen, som for eksempel:

  • Redusert fakling og lavere CO2-intensitet ved ny bruk av «CNG i boks» som del av den nyskapende løsningen Last Mile Fueling: Levere en full-service-løsning med bruk av gass i driftsoperasjoner ved å fange, komprimere og anvende gass som ellers ville blitt faklet på brønnstedene. Komprimert gass (compressed natural gas, CNG) kan brukes til drift av rigger, kjøretøy og utstyr, noe som vil redusere eller erstatte behovet for diesel.

  • Redusere bruken av vann gjennom CO2-stimulering: Bruke flytende CO2-stimulering både for å redusere bruken av vann i fraktureringsoperasjoner og øke olje- og gassproduksjonen.

  • Øke drivstoffeffektiviteten gjennom optimalisering av gasskompressor: Bedre resultater og effektivitet, og lengre vedlikeholdsintervaller gjennom optimalisering av gasskompressorkomponenter.

  • Øke drivstoffeffektiviteten ved bruk av teknologien Turbine Online Water Wash: Bedre resultater og færre planlagte og ikke-planlagte turbinavbrudd ved å rengjøre turbiner mens de er i drift.

I senere faser skal samarbeidet også se nærmere på en rekke løsninger, fra rask opptrapping av teknologier som bidrar til å møte dagens driftsbehov i bransjen til mer langsiktige løsninger som kan støtte bransjen mens den modnes for å møte morgendagens energibehov.

De første anslagene viser at en vellykket gjennomføring av disse fem første prosjektene kan føre til betydelige samlede CO2-besparelser.

Løsningen «Last Mile Fueling» i Williston-bassenget i Nord-Dakota kan føre til reduksjoner i CO2-utslipp som tilsvarer 120.000-200.000 tonn i året gjennom mindre bruk av diesel, mens de andre prosjektene som er under utvikling kan føre til lignende, eller til og med større, reduksjoner.

Samarbeidet har også som mål å redusere bruken av vann og utslippene av metan og NOX, samtidig som olje- og gassproduksjonen økes.

Oppfordrer alle innovatører

I forbindelse med dette samarbeidet lanserer GE og Statoil også en global konkurranse, Open Innovation Challenge. De vet at store ideer kan oppstå utenfor deres egne selskaper og inviterer derfor innovatører fra hele verden, også utenfor olje- og gassindustrien, til å utvikle mulige løsninger som kan gjøre energiproduksjonen mer bærekraftig.

Den første fasen av Open Innovation Challenge er rettet mot bruken av sand i utvinningen av ukonvensjonelle ressurser. Ved å fokusere på sand – som krever tusenvis av turer med tungtransportkjøretøy for å transportere dette bulkproppmaterialet til brønnstedet ved boring av nye brønner – kan det redusere miljøpåvirkningen i lokalsamfunn, redusere utslippene og gjøre energiproduksjonen mer effektiv. GE Oil & Gas og Statoil skal gi økonomisk støtte til den kommersielle utviklingen av vinnerforslagene.

Bilde

Lorenzo Simonelli, konsernsjef i GE Oil & Gas. (Foto: GE)

– Mens tiltakene som er direkte rettet mot energiproduksjon bidrar til en mer bærekraftig energiproduksjon, gjelder dette også indirekte operasjoner som foregår rundt produksjonen. I GE vet vi at noen av de beste ideene vi har realisert ble opprinnelig unnfanget utenfor selskapet vårt. Det er grunnen til at vi lanserer Open Innovation Challenge som en del av dette samarbeidet, for å innhente ideer i forbindelse med en unik utfordring innen landbaserte operasjoner. Gjennom samarbeidet mellom GE og Statoil kan vi tilføre ressurser i større omfang for å utvikle ideer som fører til mer bærekraftige energiløsninger, og vi kan bidra til å utvikle og innføre disse teknologiene på en måte som gagner oss alle, sa Lorenzo Simonelli, konsernsjef i GE Oil & Gas.

Mer informasjon:

Stephanie Cathcart
Direktør for Public Affairs
GE Oil & Gas
Mobiltlf: +44 (0)7780 338219
Kontortlf: +44 (0)20 7302 6501
E-post: sarah.lockhart@ge.com

Jannik Lindbæk Jr.
Direktør for mediarelasjoner og internkommunikasjon
Statoil ASA
Mobiltlf: +47 97755622
E-post: jljr@statoil.com

Kirsten Henriksen
Kommunikasjonsdirektør
Utvikling og produksjon Nord-Amerika, Statoil
Mobiltlf: +1 713 269 8927
E-post: khen@statoil.com

Om GE

GE (NYSE: GE) arbeider med saker som betyr noe. De beste medarbeiderne og de beste teknologiene som møter de tøffeste utfordringene. Finner løsninger innen energi, helse og hjem, transport og finans. Bygger, forsyner med strøm, transporterer og helbreder verden. Ikke bare tenker på det, men gjør det. GE virker. For å få mer informasjon kan du besøke selskapets hjemmeside på www.ge.com.

Om GE Oil & Gas

GE Oil & Gas arbeider med saker som betyr noe i olje- og gassindustrien. I samarbeid med våre kunder, flytter vi teknologigrenser for å forsyne verden med energi. Fra utvinning til transport til sluttbehandling, vi går løs på dagens tøffeste utfordringer for å møte framtidige energibehov. Følg GE Oil & Gas på Twitter @GE_OilandGas.

Om Statoil

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 36 land. Basert på mer enn 40 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender vi teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Vi har hovedkontor i Stavanger, om lag 23.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.