Statoil og Southwestern Energy fullfører transaksjon for partneroperert Marcellus-område

februar 2, 2015, 14:22 CET
Bilde

Borerigg i Marcellus-området. (Foto: Helge Hansen)

Transaksjonen omfatter 2084 kvadratkilometer i sørlig del av Marcellus. Den solgte andelen utgjør omkring 121 kvadratkilometer.

Statoils produksjon i tredje kvartal 2014 fra Marcellus-området var på 130.500 fat oljeekvivalenter per dag, hvorav om lag 4.000 fat kom fra eiendelene som inngår i denne transaksjonen.