Eldar Sætre ny konsernsjef i Statoil 

februar 4, 2015, 07:39 CET

Sætre har vært konstituert konsernsjef siden oktober og tiltrer umiddelbart. Han har 35 års erfaring fra Statoil og olje- og gassindustrien.

Bilde

Eldar Sætre er ansatt som ny konsernsjef i Statoil. (Foto: Harald Pettersen)

– Eldar Sætre var styrets førstevalg. Industri og selskap er inne i en periode med krevende utfordringer. Eldar utmerker seg med lang erfaring og den evnen til å skape endring som er nødvendig i en slik tid. At den beste kandidaten kom fra egne rekker er ekstra gledelig, sier Statoils styreleder, Svein Rennemo.

Sætre har omfattende operasjonell og finansiell erfaring fra Statoil. Han har vært medlem av selskapets konsernledelse siden 2003, først som økonomi- og finansdirektør (CFO), dernest som leder for forretningsområdet Markedsføring, prosessering og fornybar energi (MPR).

– Statoil har et sterkt utgangspunkt. Vi har en solid finansiell plattform og en svært kompetent organisasjon. Hele vår industri opplever nå stor usikkerhet. Statoil var tidlig ute med arbeidet for å forbedre vår konkurransekraft. Vi har mye arbeid foran oss, men står godt rustet til å møte en krevende tid, sier Eldar Sætre, ny konsernsjef i Statoil.

– Vi er en organisasjon i endring, men én ting ligger fast: Det første og største ansvaret jeg har er for sikker drift og at det er trygt å gå på jobb, sier Sætre.

– Statoils strategiske retning er fremtidsrettet og godt forankret. Tre områder peker seg ut som særlig viktige for meg: På norsk sokkel vil vi forsterke og forlenge vår posisjon. Internasjonalt vil vi satse i områder der vi kan bygge materielle og lønnsomme posisjoner. I tillegg vil vi styrke vår innsats i overgangen til et lavkarbonsamfunn. Konkurransekraft og bærekraft vil stå sentralt, enten det gjelder olje- og gassproduksjon eller fremtidige prosjekter innen fornybar, sier Sætre.

Bilde

Svein Rennemo, styreleder i Statoil. (Foto: Trond Isaksen)

Styreleder Svein Rennemo har ledet et underutvalg i styret som, etter at Helge Lund gikk av 15. oktober i fjor, har vært ansvarlig for søket etter ny konsernsjef.

– Vi har gjort et omfattende søk og vurdert både norske og internasjonale kandidater, i og utenfor selskapet, sier Rennemo. Han peker på tre hovedutfordringer for den nye konsernsjefen:

  • Å styrke Statoils konkurransekraft gjennom et forsterket effektiviserings- og forbedringsarbeid.
  • Å navigere i en makroøkonomisk situasjon med større usikkerhet og sterkere lønnsomhetspress.
  • Å øke tempoet i selskapets tilpasning til et lavkarbonsamfunn.

– Kandidaten vi var på jakt etter måtte ha dyp kunnskap om olje- og gassindustrien og sterk forståelse for de utfordringer og muligheter Statoil står overfor. Det er avgjørende for å lykkes i denne jobben, sier Rennemo.

Da Sætre ble konstituert som konsernsjef, formidlet han samtidig til styret at han ikke var kandidat til jobben på permanent basis.

– Jeg er glad for at han endret mening underveis. Samtidig ligger det en styrke i at vi gjennomførte et bredt søk. For Statoil må ha den beste kandidaten, sier Rennemo.

– Da jeg kom inn i jobben, opplevde jeg hvor mye glede, inspirasjon og energi stillingen gir. Jeg trives med utfordringene, og ser frem til å jobbe videre med et enda lengre tidsperspektiv, sier Sætre.

Sætre får en fastlønn på 7,7 millioner kroner, hvorav 5,7 millioner er pensjonsgivende inntekt. Han vil delta i Statoils programmer for bonus og langtidsintensiver, slik disse tidligere er fastsatt for konsernsjefstillingen, og beskrevet i styrets erklæring om lederlønn.

Sætre beholder sin eksisterende pensjonsavtale, som gir en rett til å fratre ved fylte 62 år.

– Jeg går inn i jobben med en langsiktig horisont på oppgavene som møter meg. Jeg kommer til å gjøre den så lenge styret og jeg er enig om at jeg er rett person for jobben, sier Eldar Sætre.

Eldar Sætre var sentral under børsnoteringen av Statoil i 2001 og fusjonen med Norsk Hydros olje- og gassvirksomhet i 2007. Han var ansvarlig for omleggingen av markedsstrategien for naturgass i Europa, og har de siste årene ledet omstillingen ved selskapets landanlegg. Sætre er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Statoil inviterer til pressekonferanse kl. 10:30 i selskapets lokaler på Fornebu. Til stede er styreleder Svein Rennemo og konsernsjef Eldar Sætre.

For mer informasjon, kontakt:
Jannik Lindbæk jr,
informasjonsdirektør
Telefon: +47 977 55 622
jljr@statoil.com