Ex. utbytte NOK 1,80 fra og med 16. februar 2015 

februar 13, 2015, 21:37 CET

Aksjene i Statoil ASA på Oslo Børs vil bli notert ex. utbytte fra og med 16. februar 2015.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12