Leverer utbyggingsplan for Johan Sverdrup

februar 13, 2015, 07:31 CET
Bilde

PUD-overlevering for Johan Sverdrup-feltet. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Dette er en stor dag. Vi leverer PUD for det største oljefunnet på norsk sokkel siden 1980- tallet. Johan Sverdrup vil skape verdier av stor betydning for Norge gjennom mange tiår. Feltets økonomi er robust også med dagens oljepris, sier konsernsjef Eldar Sætre.

Bilde

Konsernsjef Eldar Sætre.
(Foto: Harald Pettersen)

Investeringskostnadene for første fase er beregnet til 117 milliarder kroner (2015 kroner) og forventet utvinnbare ressurser er anslått til mellom 1,4 og 2,4 milliarder fat oljeekvivalenter.

For fullfeltsutbyggingen er investeringskostnadene beregnet til i størrelsesorden 170-220 milliarder kroner (2015 kroner) med utvinnbare ressurser på mellom 1,7 og 3,0 milliarder fat oljeekvivalenter.

Oljefeltet Johan Sverdrup er planlagt bygget ut i flere faser og første fase består av fire plattformer bundet sammen med gangbroer samt tre havbunnsbrønnrammer for vanninjeksjon.

Ambisjonen er en utvinningsgrad på 70 prosent der det er tatt høyde for avansert teknologi for økt utvinning i fremtidige faser. Utbyggingen i første fase har produksjonskapasitet på i størrelsesorden 315.000 til 380.000 fat pr dag. Planlagt oppstart er sent 2019.

Partnerskapet, bestående av Statoil, Lundin Norway, Petoro, Det norske oljeselskap og Maersk Oil, har anbefalt Statoil som operatør for alle faser av feltet.

Flertallet i partnerskapet har bedt Olje- og energidepartementet om å fastsette den endelige fordelingen av forekomstene i Johan Sverdrup, basert på følgende forslag: Statoil 40,0267%, Lundin Norway 22,12%, Petoro 17,84%, Det norske oljeselskap 11,8933% og Maersk Oil 8,12%. Flertallets forslag til fordeling av forekomstene legges til grunn frem til departementet fastsetter den endelige fordeling.

Bilde

Øivind Reinertsen, prosjektdirektør for Johan Sverdrup. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Partnerskapet har levert et meget godt grunnlag til departementet for videre behandling,» sier Johan Sverdrups prosjektdirektør, Øivind Reinertsen.

– Utbyggingen vil skape ringvirkninger for hele samfunnet. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med partnerne, myndighetene og med en kompetent og konkurransedyktig leverandørindustri. Feltet vil trenge bidrag fra mange leverandører og summen av dette gjør prosjektet til et komplekst puslespill hvor alle brikkene må være på plass før vi er i mål. Vi gleder oss til å komme i gang, avslutter han.

I tillegg til innlevering av PUD leverer prosjektet også to Planer for anlegg og drift (PAD) for transportrørledninger og løsning for utbygging av kraft fra land.

Kontaktperson - media relations:
Morten Eek,
Pressetalsperson
Telefon: +47 416 89 515
Epost: meek@statoil.com

Bilde

Downloads