Meldepliktig handel 

februar 16, 2015, 07:04 CET

Aksjene er kjøpt til kurs 149,56 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 8.154.144 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12