Meldepliktig handel  

februar 18, 2015, 09:03 CET

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 7.806.959 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12