Statoil tildeler Mariner-kontrakter for forsyningsbase og lagertjenester til Asco

februar 26, 2015, 10:00 CET
Bilde

ASCO eier og er operatør for Peterhead offshore supplybase. (Foto: ASCO)

Asco er en internasjonal leverandør av forsyningsstøttetjenester til oljeindustrien, med hovekontor i Aberdeen. Ascos tjenester for Mariner skal driftes fra selskapets forsyningsbase i Peterhead, nord for Aberdeen.

Tjenestene i de tildelte kontraktene omfatter mottak, lagring og håndtering av materiell, samt lokaltransport og drivstoff til fartøy og innretninger.

Asco vil utføre disse tjenestene for Mariner-feltet i henhold til to femårskontrakter, som ventes å tre i kraft i løpet av første kvartal 2016. Kontraktene inneholder også opsjoner på to ganger to års forlengelse.

Bilde

Gunnar Breivik, direktør for Statoil Production UK. (Foto: Ross Johnston - AP - Statoil)

‒ Vi er fornøyde med den interessen vi har fått i markedet for denne anbudsprosessen. Vi har mottatt konkurransedyktige tilbud fra flere høyt kvalifiserte selskaper, sier direktør for Statoil Production UK, Gunnar Breivik.

‒ Produksjonen på Mariner krever stor boreaktivitet, og feltet er avhengig av en sømløs og kostnadseffektiv logistikkjede. Asco er en etablert aktør for oljeindustrien på britisk sokkel, og forsyningsbasen deres i Peterhead er et anerkjent og velfungerende logistikksenter. Vi ser fram til å samarbeide tett med Asco for å takle industrielle utfordringer og få de optimale forsynings- og lagringstjenestene vi er avhengig av for en sikker og effektiv drift på Mariner-feltet, sier Breivik.

Det Statoil-opererte Mariner-feltet ligger om lag 150 kilometer øst for Shetlandsøyene, og er i øyeblikket under utbygging. Produksjonen skal etter planen starte i 2017.

Utbyggingskonseptet omfatter en produksjons-, bore- og boligplattform (PDQ) med stålunderstell og en flytende lagringsenhet (FSU). Boringen skal utføres fra boreriggen fra plattformen, med støtte fra en oppjekkbar rigg de første årene.

I perioden når både riggen på Mariner-plattformen og den oppjekkbare riggen borer brønner på Mariner vil feltet kreve minst fem seilinger i uken fra forsyningsbasen i Peterhead. 

Statoil er operatør for Mariner-feltet med en eierandel på 65,11 prosent. Andre partnere er JX Nippon Exploration and Production (U.K.) Limited (28,89 prosent) og Dyas Mariner Ltd. (6 prosent).

Fakta:

  • Mariner-feltet ligger på den østlige Shetland-plattformen i den britiske delen av Nordsjøen, om lag 150 km øst for Shetlandsøyene.

  • Tungoljefeltet Mariner består av to grunne reservoarer. Det dypeste, Maureen-formasjonen, ligger på 1492 meter, og det grunnere Heimdal-reservoaret på 1227 meter.

  • Utbyggingen av Mariner-feltet vil gi mer enn 250 millioner fat med reserver, med en gjennomsnittlig platåproduksjon på rundt 55.000 fat per dag.

  • Feltet vil sikre langsiktig kontantstrøm i en produksjonsperiode på 30 år. Produksjonen ventes å starte i 2017.

  • Konseptet som er valgt omfatter en produksjons-, bore- og boligplattform (PDQ) med stålunderstell og en flytende lagringsenhet (FSU). Boringen vil utføres fra boreriggen på plattformen, med støtte fra en oppjekkbar rigg de første årene.

  • Utbyggingen av Mariner-feltet medfører en bruttoinvestering på mer enn sju milliarder amerikanske dollar.

  • Etter den endelige investeringsbeslutningen i desember 2012, etablerte Statoil et kontor i Aberdeen i 2013.

  • Statoils nye driftssenter for britisk sokkel er for øyeblikket under bygging i næringsparken Prime Four i Kingswells, vest for Aberdeen.

Downloads