Skip to Content
no

Statoil bestiller nytt beredskapsfartøy for Mariner-feltet

mars 9, 2015, 09:00 CET
Bilde

Mariner Sentinel illustrasjon. (Illustrasjon: Sentinel Marine)

Sentinel Marine er et Aberdeen-basert selskap som eier og driver støttefartøy i olje- og gassindustrien. Det nye 65 meter lange skipet, som får navnet “Mariner Sentinel”, vil bli skreddersydd for Statoil og skal sikre beredskapsdekning, oljevernberedskap og tankskipstøtte for Mariner-feltet.

ERRV-kontrakten med Sentinel Marine har en fast varighet på fem år med oppstart fra juli 2016, og omfatter fem opsjoner på ett år hver. 

– Dette er en viktig kontraktstildeling i forberedelsene for sikker og effektiv drift på  Mariner, sier Gunnar Breivik, direktør for Statoil Production UK.

Bilde

Gunnar Breivik, direktør for Statoil Production UK. (Foto: Ross Johnston - AP - Statoil)

– Beredskaps- og redningsfartøyet spiller en viktig rolle i våre planer for sikkerhet og beredskap på feltet. Vi er fornøyd med den fleksible og kostnadseffektive løsningen som Sentinel Marine tilbyr, og vi ser fram mot å samarbeide med dem som partner i driftsfasen. Mariner Sentinel vil ha mekanisk oljevernutstyr om bord og vil bidra til å styrke beredskapskapasiteten også på regional basis, sier Breivik.

Mariner-feltet ligger omkring 150 kilometer øst for Shetlandsøyene. Feltet er under utbygging, og produksjonsstart planlegges i 2017. Oppkobling- og ferdigstillingsarbeidet tar til i 2016.  

Mariner Sentinel ventes å bli levert i begynnelsen av 2017. Fra sommeren 2016 og fram til det nye fartøyet er klart for drift vil et annet beredskapsfartøy fra Sentinel Marine sørge for beredskapsdekning på Mariner.

Statoil er operatør for Mariner-feltet med 65,11 prosents eierandel. De andre partnerne er JX Nippon Exploration and Production (U.K.) Limited (28,89 prosent) og Dyas Mariner Ltd. (6 prosent).

Fakta:

 • Mariner-feltet ligger på den østlige Shetland-plattformen i den britiske delen av Nordsjøen, om lag 150 km øst for Shetlandsøyene.
   
 • Tungoljefeltet Mariner består av to grunne reservoarer. Det dypeste, Maureen-formasjonen, ligger på 1492 meter, og det grunnere Heimdal-reservoaret på 1227 meter.
   
 • Utbyggingen av Mariner-feltet vil gi mer enn 250 millioner fat med reserver, med en gjennomsnittlig platåproduksjon på rundt 55.000 fat per dag.
   
 • Feltet vil sikre langsiktig kontantstrøm i en produksjonsperiode på 30 år. Produksjonen ventes å starte i 2017.
   
 • Konseptet som er valgt omfatter en produksjons-, bore- og boligplattform (PDQ) med stålunderstell og en flytende lagringsenhet (FSU). Boringen vil utføres fra boreriggen på plattformen, med støtte fra en oppjekkbar rigg de første årene.
   
 • Utbyggingen av Mariner-feltet medfører en bruttoinvestering på mer enn sju milliarder amerikanske dollar.
   
 • Etter den endelige investeringsbeslutningen i desember 2012, etablerte Statoil et kontor i Aberdeen i 2013.
   
 • Statoils nye driftssenter for britisk sokkel er for øyeblikket under bygging i næringsparken Prime Four i Kingswells, vest for Aberdeen.

Downloads