Innstilling fra Statoils valgkomite 

mars 11, 2015, 16:57 CET

Valgkomiteen i Statoil ASA anbefaler at selskapets bedriftsforsamling velger Rebekka Glasser Herlofsen til nytt medlem av styret. Grace Reksten Skaugen har på et tidlig tidspunkt informert valgkomiteen om at hun ikke ønsker å stille til gjenvalg i 2015. Reksten Skaugen har vært medlem av Statoils styre siden 2002, og har i de seneste år også vært styrets nestleder og leder for styrets kompensasjons- og lederutviklingsutvalg.

Rebekka Herlofsen har siden 2012 vært CFO i det norske rederiet Torvald Klaveness. Hun har omfattende finansiell og strategisk erfaring fra flere selskaper og ulike styreverv. Herlofsen begynte sin karriere i et av Nordens største meglerhus, Enskilda Securities, hvor hun arbeidet med corporate finance og analyse fra 1995 til 1999. De neste ti årene arbeidet hun i det norske rederiet Bergesen d.y. ASA (senere BW Group) hvor hun blant annet ledet selskapets arbeid innen oppkjøp, fusjoner og strategi.

Som tidligere styremedlem i Noreco, ble hun i 2011 ansatt som CFO, før hun i 2012 begynte sitt nåværende arbeid som CFO i Torvald Klaveness. Herlofsen er for tiden styremedlem i DNV GL og var inntil nylig styreleder i Cermaq, og har betydelig kompetanse innen eierstyring og selskapsledelse (corporate governance).

Rebekka Herlofsen er norsk statsborger.

Valget til Statoils styre finner sted i selskapets bedriftsforsamling onsdag 18. mars 2015. Det foreslås at valget får virkning fra 19. mars 2015 og fram til det ordinære valget av aksjonærrepresentanter til styret i 2016.

Kontaktpersoner:

  • Olaug Svarva, leder av valgkomiteen

  • Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Statoil, Jannik Lindbæk, +47 977 55 622.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.