Skip to Content
no

Ny leverandør av forpleiningstjenester

mars 13, 2015, 14:15 CET
Bilde

Statfjord C-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen)

Bilde

Astrid Sørensen direktør for Fellesoperasjoner. (Foto: Vidar Hardeland)

Kontrakten vil ha en verdi på ca. 1,1 milliarder kroner over en femårsperiode. 

Kontrakten har varighet på fem år med oppstart 1. juli 2015 og har også en mulig opsjon på tre års forlengelse. 

– Vi ser fram til et godt samarbeid med Coor Service Management for drift og videre utvikling av offshore forpleiningstjenestene på de fem Statfjord- og Snorre-plattformene, sier Astrid Sørensen, Statoils direktør for fellesoperasjoner på norsk sokkel.