Skip to Content
no

Johan Sverdrup-kontrakt for kraft fra land

mars 16, 2015, 09:35 CET

Kontrakten har en verdi på ca. 1,1 milliarder kroner, og omfatter leveranse av elektroutstyr til en omformerstasjon ved Kårstø på Haugsneset i Tysvær kommune og en omformerstasjon på stigerørsplattformen på Johan Sverdrup-feltsenteret.

Bilde

Feltillustrasjon Johan Sverdrup

Den totale kostnaden for strøm til fase 1  på  Johan Sverdrup er estimert til ca 6 milliarder kroner, 2015 kroner.

ABB skal levere høyspennings likestrømsutstyr (HVDC = High Voltage Direct Current) som omformer landnettets vekselstrøm til likestrøm på omformerstasjonen på Haugsneset for deretter å bli overført i en 200 kilometer lang strømkabel  til Johan Sverdrup-feltsenter.

På stigerørsplattformen blir kraften omformet til vekselstrøm for å drifte feltsenteret.

Utstyret skal leveres første halvår 2017

Oljefeltet Johan Sverdrup skal drives med kraft fra land. I første fase av utbyggingen av feltet skal det etableres et system som skal levere kraft fra land til produksjonsstart sent i 2019.

Den første fasen i utbyggingen av Johan Sverdrup  vil også legge til rette for å dekke kraftbehovet for en full utbygging av Johan Sverdrup samt øvrige felt på Utsirahøyden innen 2022. 

Kontraktstildelingen forutsetter godkjenning av Plan for Utbygging og Drift for Johan Sverdrup feltet i Stortinget i 2015.

Johan Sverdrup-partnerskapet består av Statoil, Lundin Norway, Petoro, Det norske oljeselskap og Maersk Oil. Partnerskapet har anbefalt Statoil som operatør for alle faser av feltet.