Skip to content
no

Meldepliktig handel 

mars 16, 2015, 07:04 CET

Aksjene er kjøpt til kurs 134,56 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 8.507.021 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12