"Gå til hovedinnhold"

Styrker Aasta Hansteen med nytt gassfunn

mars 18, 2015, 08:33 CET

– Snefrid Nord-funnet øker ressursgrunnlaget for Aasta Hansteen feltutbyggingsprosjekt med rundt 15 prosent, sier Irene Rummelhoff, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

Bilde

Irene Rummelhoff, Statoils letedirektør for norsk sokkel. (Begge foto: Harald Pettersen)

Snefrid Nord-funnet ligger på dypt vann i Vøring-bassenget i umiddelbar nærhet av de tre gassfunnene som dekkes av Aasta Hansteen feltutbygging: Luva, Haklang og Snefrid Sør.

Letebrønn 6706/12-2, som ble boret av boreriggen Transocean Spitsbergen, påviste en gasskolonne på 105 meter i Nise-formasjonen. Statoil anslår volumene i Snefrid Nord til å være i størrelsesorden 31-57 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (oe).

Statoil skal bore to letebrønner i nærheten av Aasta Hansteen i 2015, med mål om å teste oppsidepotensial i området. Etter at Snefrid Nord er fullført, skal Transocean Spitsbergen flytte seg til nabolisensen PL602 for å bore en letebrønn i Roald Rygg-prospektet.

– Feltnær leting er hovedprioritet i leteprogrammet vårt for norsk sokkel i 2015. Ved å påvise ytterligere tidsriktige ressurser forlenger vi produksjonstiden på feltene våre og skaper betydelige verdier, forklarer Rummelhoff.

Bilde

Torolf Christensen, Statoils direktør for Aasta Hansteen-prosjektet.

Aasta Hansteen får den største SPAR-plattformen i verden og er det største feltutbyggingsprosjektet som pågår i Norskehavet. Det er et av hovedprosjektene i Statoils portefølje.

Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent av Olje- og energidepartementet i 2013. Det ventes at produksjonen vil starte i 2017.

– Snefrid Nord-funnet gjør utbyggingen av Aasta Hansteen mer robust og forlenger platåproduksjonen på Aasta Hansteen-feltet. Det vil utnytte kapasiteten både på Aasta Hansteen og i gassrørledningen Polarled. Funnet vil nå bli nærmere evaluert for framtidig tilkopling til infrastrukturen på Aasta Hansteen, sier Torolf Christensen, Statoils direktør for Aasta Hansteen-prosjektet.

Letebrønn 6706/12-2 ligger i PL218 i Norskehavet. Statoil er operatør med en eierandel på 51 prosent. De andre rettighetshaverne er: Wintershall Norge AS (24 prosent), OMV (Norge) AS (15 prosent) og ConocoPhillips Skandinavia AS (10 prosent).

For mer informasjon om resultatene av letebrønn 6706/12-2, henviser vi til pressemelding fra Oljedirektoratet >>

Bilde

Downloads