Skip to Content
no

Valg til Statoils styre 

mars 18, 2015, 13:21 CET

Grace Reksten Skaugen trer ut av vervet som styremedlem i Statoil. Reksten Skaugen hadde på et tidlig tidspunkt informert valgkomiteen om at hun ikke ønsket å stille til gjenvalg i 2015.

Herlofsen har siden 2012 vært CFO  i det norske rederiet Torvald Klaveness. Hun har omfattende finansiell og strategisk erfaring fra flere selskaper og ulike styreverv.

Herlofsen begynte sin karriere i et av Nordens største meglerhus, Enskilda Securities , hvor hun arbeidet med corporate finance og analyse fra 1995 til 1999. De neste ti årene arbeidet hun i det norske rederiet Bergesen d.y. ASA (senere BW Group) hvor hun blant annet ledet selskapets arbeid innen oppkjøp, fusjoner og strategi.

Som tidligere styremedlem i Noreco, ble hun i 2011 ansatt som CFO, før hun i 2012 begynte sitt nåværende arbeid som CFO i Torvald Klaveness. Herlofsen er for tiden styremedlem i DNV GL og var inntil nylig styreleder i Cermaq, og har betydelig kompetanse innen eierstyring og selskapsledelse (corporate governance).

Rebekka Glasser Herlofsen er norsk statsborger.

Valget ble gjort med virkning fra 19. mars 2015 og fram til det ordinære valget av styrets aksjonærrepresentanter i 2016.

Kandidaten ble valgt i henhold til valgkomiteens innstilling.

Kontaktpersoner:
Olaug Svarva, leder av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Statoil ASA.
Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Statoil, Jannik Lindbæk, tlf: +47 977 55 622.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12