Skip to Content
no

Startet leggingen av Polarled

mars 27, 2015, 09:24 CET
Bilde

Et av verdens største leggefartøy, Solitaire, er i gang med leggingen av gassrøret Polarled. (Foto: Svein Roger Ivarsen/Shell)

Statoil er utbyggingsoperatør for Polarled Utviklingsprosjekt og dermed ansvarlig for legging av røret mellom Aasta Hansteen og Nyhamna. Shell, som er operatør for gassanlegget, har ansvaret for arbeidet som gjøres for å klargjøre Nyhamna-anlegget for å ta imot gassen.

Bilde

Håkon Ivarjord, MPRs oppdragsleder for prosjektet. (Foto: Ivar Langvik)

– Det er fint å konstatere at røret nå er forbundet med Nyhamna-anlegget. Inntrekkingen av rørledningen til Nyhamna er en viktig milepæl for prosjektet og partnerne i Polarled, sier Håkon Ivarjord, MPRs oppdragsleder for prosjektet.

Verdensrekord

Gassrøret skal legges ned mot 1265 meters dyp. Selv om det finnes mindre rør som ligger dypere, er det første gangen at et gassrør som måler 36 tommer i diameter blir lagt så dypt.

– Når røret er lagt, skal vi installere en endemanifold med tilkoblinger for Aasta Hansteen og mulige fremtidige felt.  Seks T-forbindelser langs røret muliggjør flere tilknytninger og er også en ting som gjør Polarled spesiell, opplyser Alfred Øijord, PROs prosjektleder for Polarled.

Det er så langt oppnådd betydelige kostnadsreduksjoner i Polarled Pipeline Project i forhold til opprinnelig PAD-estimat. Dette skyldes at selskapet har oppnådd lavere priser fra leverandører enn det man først regnet med, fordi man har oppnådd synergier med andre rørprosjekter og sterk endrings- og kostnadskontroll.

Strategisk

I denne delen av Norskehavet er det ingen infrastruktur for gass, og det har i flere år blitt jobbet med ulike alternative løsninger for gasstransport. Med Polarled-rørledningen krysses for første gang polarsirkelen med norsk gassinfrastruktur.

Bilde

Etter planen skal leggingen av Polarled være fullført innen utgangen av august. (Foto: Lillian Aasheim/Shell)

– Polarled vil få stor, strategisk betydning for framtidig utvikling i regionen. Det nye røret åpner en ny gassprovins, og vil stimulere til leting og ressursutvikling og dermed styrke Statoils posisjon som eksportør av gass til Europa, sier Jan Heiberg, fungerende direktør for rørledninger og prosessering i MPR Asset Management.

En pioner

Aasta Hansteen er et av de største og mest komplekse industriprosjektene i Europa og det første dypvannsprosjektet i Norskehavet. 

Feltet bygges ut med en såkalt Spar-plattform. Den blir verdens største i sitt slag og også den første av denne typen plattform på norsk sokkel.

Etter planen skal leggingen av Polarled være fullført innen utgangen av august. Nyhamna skal være klart til å ta imot gass fra Aasta Hansteen i 2017. Når røret settes i drift og produksjonen starter, vil Gassco være operatør for røret og for Nyhamna gassanlegg.