Statoil gjør sitt åttende funn i blokk 2 utenfor kysten av Tanzania

mars 30, 2015, 10:00 CEST

Funnet av ytterligere 1.0-1.8 billioner kubikkfot (tcf*) tilstedeværende gass i Mdalasini-1-brønnen øker de samlede tilstedeværende volumene i blokk 2 til om lag 22 billioner kubikkfot.

Nick Maden

Nick Maden, Statoils letedirektør for den vestlige halvkule. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Mdalasini-1-funnet ligger i den sørligste delen av blokken på 2296 meters havdyp. Det nye gassfunnet ble gjort i sandsteinslag av tertiær og kritt alder.

– Mdalasini-1-funnet markerer slutten av første fase av et effektivt og vellykket leteprogram med flere brønner utenfor kysten av Tanzania, sier Nick Maden, Statoils letedirektør for den vestlige halvkule.

– Siden oppstart av programmet i februar 2012 har vi boret 13 brønner, og gjort åtte funn, blant annet Mdalasini-1. Vi ser fremdeles prospektivitet i området, men etter avgrensning av Tangawizi-1, et funn med høyt potensial gjort i mars 2013, blir det en pause i boringen for å vurdere neste steg og modne frem nye prospekter, tilføyer Maden.

Statoil har boret Mdalasini-1-brønnen med 100 % eierandel. Tidligere har Statoil og partner ExxonMobil gjort syv funn i blokk 2, blant annet Zafarani-1, Lavani-1, Tangawizi-1, Mronge-1 og Piri-1, fem gassfunn med høyt potensial, samt funnene i Lavani-2 og Gilligiliani-1.

Statoil er operatør for lisensen i blokk 2 på vegne av Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) med en eierandel på 65 prosent. ExxonMobil Exploration and Production Tanzania Limited eier den resterende andelen på 35 prosent. TPDC har rett på en eierandel på 10 % i en eventuell utbyggingsfase. Statoil har vært i Tanzania siden 2007, da selskapet ble operatør for blokk 2.

(*1 Tcf =180 millioner fat oljeekvivalenter)

Tanzania map

Downloads