Nytt gassfunn i Aasta Hansteen-området

april 13, 2015, 09:37 CEST

– Statoil har fullført sitt planlagte tobrønns leteprogram rundt Aasta Hansteen, for å undersøke ytterligere potensial i området og gjøre Aasta Hansteen-prosjektet mer robust. Begge brønnene, Snefrid Nord og Roald Rygg, har resultert i interessante funn, som nå vil bli nærmere vurdert med tanke på en framtidig oppkopling til infrastrukturen på Aasta Hansteen-feltet, sier Irene Rummelhoff, direktør for Statoils letevirksomhet på norsk sokkel.

Bilde

Irene Rummelhoff, direktør for Statoils letevirksomhet på norsk sokkel. (Foto: Harald Pettersen)

Brønn 6706/12-3, som ble boret av boreriggen Transocean Spitsbergen i Roald Rygg-prospektet, påviste en gasskolonne på 38 meter i Niseformasjonen med svært god reservoarkvalitet. Statoil anslår volumene i Roald Rygg til å være i størrelsesorden 12-44 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (oe).

Roald Rygg ligger mindre enn 7 kilometer vest for Snefrid Nord-funnet. De anslåtte volumene i de to funnene til sammen tilsvarer om lag 25 prosent av de utvinnbare volumene i Aasta Hansteen.

Aasta Hansteen får den største SPAR-plattformen i verden og er det største feltutbyggingsprosjektet som pågår i Norskehavet. Det er et av hovedprosjektene i Statoils portefølje. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent av Olje- og energidepartementet i 2013. Planlagt oppstart av produksjonen er i 2017.

Letebrønn 6706/12-3 ligger i PL602 i Norskehavet. Tidligere i år økte Statoil sin andel i PL602 gjennom transaksjoner med Rocksource ASA og Atlantic Petroleum Norge AS.

Under forutsetning av godkjenning fra myndighetene vil rettighetshaverne i PL602 være Statoil Petroleum AS (operatør, 42,5 prosent), Petoro AS (20 prosent), Centrica Resources (Norge) AS (20 prosent), Wintershall Norge AS (10 prosent) og Atlantic Petroleum Norge AS (7,5 prosent).

For mer informasjon om resultatene av letebrønn 6706/12-3, henviser vi til pressemelding fra Oljedirektoratet >>

Bilde

Downloads